Jak se dostat na nové trhy v západní Evropě

Karel Pléha

Brněnští průmysloví investoři Jet Investment mají na svém kontě další úspěšnou divestici. Společnost PBS Power Equipment ze svého fondu Jet 1 prodali francouzské strojírenské skupině Babcock Wanson. Jet Investment držel třebíčskou PBS Power Equipment ve vlastnictví od roku 2007, kdy firmu založil na zelené louce jako dceřinou společnost mateřské PBS Industry, a v průběhu 15 let z ní vybudoval lídra na trhu průmyslových hořáků a kotlů s ročními tržbami téměř 200 miliónů korun.

Na začátku stála myšlenka založit malý inženýrský startup na půdorysu v té době neperspektivní výroby hořáků v Třebíči. Na jejím konci je silná značka PBS Power Equipment a patnáctiletý příběh, který investorům z Jet Investment přinesl výjimečnou návratnost.
Umět se ve světě prosadit zajímavým a žádaným výrobkem není o štěstí ani o náhodě. Je to zpravidla výsledek mnoha prolínajících se skutečností, od značných investičních výdajů, letitých zkušeností, jasného manažerského řízení až po řádnou ochranu know-how či kvalitní komunikaci uvnitř firmy. Je to naplňování vizí, plánů, zvládání řady proměnných, které v součtu přinášejí firmě jistou budoucnost. Co výše popsaný krok pro velkého hráče ve strojírenství a inženýringu znamená, to popsal Ing. Karel Pléha, ředitel PBS Power Equipment:

Stali jste se součástí významného hráče na světovém trhu přesto, že jste měli v exportu výbornou pozici. Proč tento krok?

Akvizici tohoto typu jsme společně s původním majitelem, brněnskou investiční společností Jet Investment, plánovali delší dobu. Původně mělo k prodeji dojít o pár let později, když ale přišla nabídka od francouzské strojírenské skupiny Babcock Wanson, naše plány se urychlily. Pro PBS Power Equipment jde o vynikající příležitost, jak se dostat na nové trhy v západní Evropě, kde jsme dosud nepůsobili. Právě otevření nových trhů a synergií patří mezi hlavní důvody, proč k prodeji francouzské skupině došlo.

Vyrábíte pouze na domácí půdě, tedy v České republice, nebo i v zahraničí? Jak to bude od roku 2023?

Velká část naší dodávky vzniká v České republice a předpokládáme, že to tak i zůstane.

V čem je tedy největší přidaná hodnota akvizice?

Právě v již zmíněném otevírání nových trhů a synergií. My jako PBS Power Equipment jsme vyrostli na trzích střední a východní Evropy, ale také Středního východu a Asie. Jsme zde více či méně pevně etablovaní, což samozřejmě zajímá skupinu Babcock Wanson. Nás zase enormně zajímají trhy západní Evropy, kam nám tato akvizice otevírá dveře.

Bude se měnit business model. Jak a proč?

Zde spatřuji další velkou výhodu akvizice, protože business modely PBS Power Equipment a skupiny Babcock Wanson se v určité míře liší. U nás dnes tvoří základ businessu prodej produktů, tedy hořáků a kotlů. Odhadem je to zhruba 95 %, zbylých 5 % tvoří služby v podobě instalací, školení a servisu. V Babcock Wanson ale pracují s úplně jiným modelem, kdy přibližně 65 % businessu tvoří právě služby. To je něco, co se musíme a chceme učit.

Nastanou změny také v manažerském řízení firmy?

Změny v manažerském řízení částečně nastanou, ale nebudou nijak zásadní. Souvisí právě s přechodem na nový business model. Už nyní jsme ve firmě vytvořili novou pozici „after-sales“ manažera, který se o rozvoj naší nabídky služeb stará. Mým cílem je, abychom se v podílu prodeje služeb vůči prodeji produktů dostali postupně z pěti na 20 %.

Průmyslové hořáky a kotle, sortiment, který má své jasné odběratele. Kde všude se uplatňují, pro jaké obory jsou zásadní?

Naše hořáky spalující kapalná a plynná paliva slouží jako zdroj tepla pro přetlakové i podtlakové spotřebiče, zejména pro teplovodní, horkovodní a parní kotle. Jejich další využití je například u spotřebičů, kterými jsou ohříváky vzduchu, sušky, vyvíječe páry, průmyslové a pekařské pece, rafinérské procesy apod.

Jakým směrem jdou inovace? Mohou ovlivnit i spotřebu paliva?

Hlavním trendem je snižování emisí, účinnost spalování a celkový systém řízení procesu, který vede k výraznému poklesu spotřeby paliva a všech energií.

Mluví se o tom, že byste společně s francouzským partnerem rádi vybudovali
v Brně centrum vývoje spalování. Co si pod tím můžeme představit? A kdy byste chtěli začít?

Ano, vybudovat a otevřít centrum vývoje spalování v Brně je naším společným cílem. Tato myšlenka vychází z dlouhodobé spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně. Naše kooperace na vývoji započala už před deseti lety, a právě díky ní se nám daří být ve vývoji naprostou špičkou.

Více byste také chtěli rozvíjet služby. Budou určeny vašim zákazníkům, nebo i dalším zájemcům?

Naše nabídka služeb by měla být primárně určena pro stávající zákazníky, kterým dodáváme naše produkty. V delším časovém horizontu ale chceme tuto nabídku rozšiřovat také o další zájemce.

Nedílnou součástí úspěšné firmy je péče o duševní vlastnictví, know-how. Máte v tomto směru vše ošetřeno?

Pro výsledky našeho vývoje pravidelně žádáme o patentovou ochranu, která nám po dostatečnou dobu zajistí, že princip, který užíváme, je unikátní. A pokud ho někdo „okopíruje“, tak se vystavuje sankcím.

Těšíte se na nové výzvy?

Na nové výzvy se určitě těšíme. Firmu jsme budovali od roku 2007, vypracovali jsme si velmi dobré postavení v určité části světového trhu, naše expanze na západoevropské trhy je ale velkou výzvou, která nás baví.

ptala se Eva Brixi