Koopilot ohodnotí vaše řidičské umění, navíc můžete ušetřit na pojistném

Aleš Zethner

Člověk má rád jistotu. Na silnicích po ní touží stále více. Ne vždy je totiž na nich bezpečno. Řadu kolizních situací mají na svědomí sami řidiči. Ať už jsou to ti, kteří nosí nadmíru problémů v hlavě a nedokážou se náležitě soustředit, nebo ti, kteří se mají ještě co učit. Pojišťovna Kooperativa se snaží pro bezpečnost provozu dělat léta, co je v jejích silách. Tentokrát připravila aplikaci do mobilu, která má řidiče vést ke svědomitosti. Motivace je také finanční. Oč přesně jde, to nám vysvětlil Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění vozidel Kooperativy.

Proč jste připravili aplikaci Koopilot? Co vás k tomu vedlo?

Celosvětově dochází k rychlému rozvoji autopojištění na principu PHYD – Pay how you drive – plať tak, jak bezpečně jezdíš, Kooperativa jako lídr inovací na českém pojistném trhu proto nechtěla zůstat stranou. Náš produkt je, na rozdíl od konkurenčních řešení, založen nikoliv na instalaci dodatečného zařízení do automobilu, ale na pouhé instalaci aplikace do chytrého mobilního telefonu. Základní filozofii nového produktu asi nejlépe vystihuje heslo „Každý, kdo jezdí bezpečně, si zaslouží odměnu.“ Prostřednictvím aplikace budeme vyhodnocovat základní jízdní dovednosti, jako je rychlost a její překračování, intenzita zrychlování, zatáčení a brždění, zaměříme se ale například i na to, jestli řidič používá mobilní telefon za jízdy. Všechny tyto funkcionality zároveň poskytnou cennou zpětnou vazbu zejména začínajícím nezkušeným řidičům a řidičkám, a mohou přispět ke zlepšení jejich schopností za volantem. Pokud budou jezdit bezpečně, po vyhodnocení skóre jim za každý kvartál vrátíme část pojistného, tzv. cashback. Ten se může vyšplhat až na 40 % ze zaplaceného pojistného.

Co od této novinky očekáváte?

Vzhledem k tomu, že po našich klientech nechceme několikatisícovou investici do telematické jednotky, tedy zařízení instalovaného do vozidla, ani o jeho cenu nenavyšujeme pojistné, doufáme, že „kouzlo“ stanovení pojistného dle způsobu řízení dostaneme k podstatně širší cílové skupině, než tomu bylo doposud. Vývoj aplikace bereme rovněž jako zajímavý příspěvek k bezpečnosti silničního provozu, protože dosavadní zkušenosti ukazují, že samotná instalace aplikace obvykle vede k odpovědnějšímu chování na silnici. Věříme, že novinka postavená na zajímavém technologickém principu nám pomůže lépe oslovit skupinu mladých, kde zatím nebodujeme tak, jak bychom si přáli.

Kdo je cílovou skupinou?

Věříme, že naše novinka osloví každého, kdo se na silnici chová odpovědně a chce jezdit bezpečně. Zejména chceme oslovit mladé řidiče nebo ty, kteří ještě nemají vyježděný žádný bonus a s řízením teprve začínají. Možná to bude znít překvapivě, ale z našich průzkumů vyplývá, že jednou z nejzajímavějších cílových skupin jsou, kromě samotných mladých řidičů, i jejich rodiče, kterým není jedno, jak jejich potomek řídí a zároveň o něj mají obavy. Na druhou stranu, pokud bude mít zájem o aplikaci jakýkoliv náš klient, neexistuje žádné omezení, které by tomu bránilo. Věříme, že už během prvního roku s produktem oslovíme vyšší tisíce řidičů, potenciál do budoucna je obrovský.

Jaký bude maximální caschback a jak ho klient získá?

Samozřejmou podmínkou je instalace aplikace a její aktivní používání, klíčovým parametrem pro výplatu cashbacku je tzv. řidičské skóre – souhrnné vyjádření řidičských kvalit, skládající se z jednotlivých sledovaných parametrů. Maximální výše cashbacku není pro všechny stejná, souvisí s rizikovostí řidiče a kategorií vozidla – na ten nejvyšší dosáhnou právě mladí řidiči ve vybraných kategoriích vozidel. Aktuálně dosažený cashback klient v každý okamžik najde na úvodní obrazovce aplikace. Cashback se nevyplácí, pokud měl řidič v daném období pojistnou událost.

K čemu slouží výrazné červené tlačítko SOS?

V případě poruchy nebo nehody stačí zmáčknout tlačítko a dojde k odeslání veškerých údajů o poloze, řidiči, smlouvě a automobilu asistenční službě, která obratem zavolá zpět a s klientem se domluví na řešení situace.

Plánujete v aplikaci, třeba podle zkušeností z fungování, v budoucnu nějaké změny?

Celý projekt je živoucím organizmem, do budoucna počítáme s celou řadou dalších funkcionalit. Testujeme například automatickou detekci nehody tak, aby v jejím případě došlo okamžitě k předání informace buď asistenční službě, nebo přímo složkám integrovaného záchranného systému. Přemýšlíme o tom, jak aplikaci dále zatraktivnit například prostřednictvím různých soutěží či výzev, nebo aktivních tipů ke způsobu řízení. Samotným spuštěním aplikace naše práce rozhodně neskončila.

za odpovědi poděkoval Martin Šimek