Teplárna ŠKO-ENERGO přejde kompletně na biomasu

Škoda Auto pokračuje na cestě k dosažení uhlíkové neutrality. Její dceřiná společnost ŠKO-ENERGO, zajišťující komplexní dodávky energií pro automobilku a tepla pro město Mladá Boleslav, spouští klíčový projekt modernizace teplárny na 100% využití biomasy. Výstavba bude zahájena v roce 2024.

Přechodem na zpracování dřevní štěpky a fytopelet se výroba energií stane plně uhlíkově neutrální.
Modernizovaná teplárna bude jedním z největších projektů svého druhu v České republice s odhadovanými náklady 3,6 miliardy korun. Spuštěním do provozu během tří let přispěje k dosažení ambiciózních cílů v oblasti ochrany životního prostředí napříč celým hodnotovým řetězcem, jak je stanoveno ve firemní strategii Next Level Škoda Strategy 2030.
Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Výroby
a logistiky a předseda dozorčí rady ŠKO-ENERGO, říká: „Ve společnostech Škoda Auto
a ŠKO-ENERGO se snažíme plnit naše ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti. Chystaná
proměna představuje největší modernizaci energetického zdroje společnosti za posledních 25 let. I rozsah plánovaného projektu je jedním z největších v České republice s odhadovanými náklady ve výši 3,6 miliardy korun. Významnou část této sumy – více než 50 % – pokryjí dotace z Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí České republiky. To působivě dokládá, čeho jsme schopni dosáhnout na základě úzké a vzájemné spolupráce se všemi našimi partnery.“
Tomáš Kubín, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO, dodává: „Stávající teplárna odpovídá moderním standardům a využívá progresivní technologie. V rámci strategie ŠKO-ENERGO jsme si ovšem stanovili jít cestou uhlíkově neutrální výroby energií. Modernizace teplárny v areálu automobilky Škoda Auto je pro tento záměr zcela zásadní. Jak výrobní závod, tak domácnosti v Mladé Boleslavi získají do tří let od zahájení výstavby ekologický zdroj tepla.“

(tz)
I