Ideální šéf je Čech: starší muž, zkušený odborník a opora týmu

Češi chtějí za šéfy Čechy! Zdejší rodák je jako šéf lepší pro 46 % lidí, zatímco cizince uvedla jenom 4 % dotázaných. Rozdíl v tom nevidí víc než pětina zaměstnanců. Ukázal to reprezentativní průzkum personální společnosti Předvýběr.CZ, pro který data sesbírala agentura Talk Online Panel.

Ideální šéf je muž (32 %) staršího věku (34 %). Ženy upřednostňuje desetina respondentů, mladším šéfům dává přednost zhruba 5 % lidí, 16 % zaměstnanců vyhovuje vrstevník. Rozdíl v pohlavích nedělá 44 % dotázaných, rozdíl ve věku nevidí 31 % účastníků průzkumu. „Průzkum potvrdil, že Češi jsou se svými šéfy spokojení. Je to jedno z vysvětlení současné situace na trhu práce, kdy lidé nepříliš ochotně mění zaměstnavatele,“ komentoval František Boudný, ředitel Předvýběru.CZ.

Obecně si myslí 63 % pracujících, že šéfové jsou spravedliví ‒ ale svého současného vedoucího jako spravedlivého hodnotí dokonce 72 % res­pondentů. „Osm z deseti zaměstnanců navíc uvádí, že se svým současným šéfem dobře vycházejí,“ dodal František Boudný.

Jako nejdůležitější vlastnost dobrého šéfa uváděli dotazovaní odbornost a zkušenosti (38 %). Šéf by také měl být oporou svým lidem (30 %) a držet slovo (28 %). U svých současných šéfů respondenti nejvíc ocenili pracovitost (33 %), která je obecně s 23% podílem až na sedmém místě žebříčku.

Odbornost a zkušenost jako druhou vlastnost svým současným šéfům přiznalo 27 % lidí. Čeští šéfové jsou o něco víc kamarádští (19 %), než obecně požadujeme (17 %), častěji mají i smysl pro humor (18 % proti 12 %). Jsou také pečlivější (14 %) a víc prosazují změny (13 %), zatímco obecně tuto vlastnost vyžaduje zhruba desetina dotázaných.

Na konci žebříčku oceňovaných vlastností je kreativita s ani ne 5% podílem. Podle respondentů se ale kreativitou vyznačuje o dva procentní body více současných šéfů. Nejvíc vadí, když šéf není oporou svým lidem a nedrží slovo, uvedlo to okolo dvou pětin lidí. Třetí špatnou vlastností je chaotický přístup a 36 % dotázaných vadí přístup „všechno ví, všechno zná“.

Intimní vztah se šéfem či šéfovou přiznalo jen něco přes 3 % zaměstnanců, další 2 % na otázku nechtěla odpovědět. Výrazně častěji tuto možnost připustila nejmladší generace od 18 do 24 let (10 %).

Data pro reprezentativní průzkum sesbírala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 pracujících ve věku 18–59 let.

(tz)