UNIQA pojistila film o výjimečném muži Františkovi Kriegelovi

V těchto dnech si připomínáme 55. výročí od srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Se stejnou událostí je spojen mimořádný čestný čin člena unesené československé delegace, kdy jako jediný odmítl v roce 1968 podepsat potupný Moskevský protokol. Ten je popsán ve filmu Muž, který stál v cestě. U jeho natáčení byla i UNIQA, když pojistila s ním spojená rizika.

Kdo byl František Kriegel

MUDr. František Kriegel byl kontroverzní osobnost, který se narodil v židovské rodině v Haliči, studoval na Německé univerzitě v Praze, zachraňoval životy jako frontový lékař ve Španělsku, Číně, Barmě a Indii a po druhé světové válce se dal do služeb KSČ a Lidových milic jako jejich velitel. Byl nesmírně pracovitý. I když už patřil k politické elitě, stále docházel pravidelně do nemocnice a ordinoval. Na Kubě pomáhal Fidelovi Castrovi vytvořit kubánskou medicínu. V roce 1968 se stal jedním z hlavních představitelů našeho státu. Jako jediný člen unesené delegace a jako přesvědčený komunista si zachoval tvář, když dokázal vzdorovat nátlaku a oficiálně neodsouhlasil „bratrskou pomoc“. Františka Kriegela přitom celou dobu drželi Sověti odděleně, protože ho považovali za nejnebezpečnějšího. Leonid Brežněv se ho chtěl zbavit, citoval Stalina: Za každým problémem je člověk. Když není člověk, není problém. František Kriegel i s vědomím, že se už nemusí vrátit domů, zůstal však nezlomen. Mělo to pro něj citelné profesní i společenské následky, což ovšem s ohledem na svůj původ a nelehkou životní cestu nesl důstojně. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a byl hlídán policií až do své smrti na srdeční selhání v roce 1979.

„O Františku Kriegelovi by se asi dal napsat životopis a nazvat ho Indiana Jonesem československých dějin. Ale bylo by těžké o něm natočit dvouhodinový film. Takže jsem se soustředil na dny po 21. srpnu 1968,“ řekl o něm Petr Nikolaev, režisér filmu Muž, který stál v cestě.

Pojištění filmového projektu během natáčení

Pojistné krytí UNIQA se vztahovalo na pojištění majetku v rozsahu všech základních rizik, na pojištění elektroniky a strojů s rozšířením pojistné ochrany o skleněné součásti (objektivy, obrazovky, monitory atp.), o škody na historických vozidlech a o škody na dálkově řízených dronech a na nich připevněném příslušenství, dále na pojištění přepravy a pojištění odpovědnosti filmařů za způsobené škody. Specifické bylo pojištění nekonání natáčení z důvodu neúčasti určených osob. Zde se krytí vztahovalo na 9 klíčových herců: na české představitele postav Františka Kriegela a Ludvíka Svobody, které hráli Tomáš Töpfer a Alois Švehlík, a na 7 ukrajinských herců ztvárňujících klíčové sovětské protějšky české vládní delegace v Moskvě.

Pojištěny byly i obrazové, zvukové a datové záznamy pořízené během natáčení proti jejich poškození nebo zničení (pojištění dat).

Vzhledem k pohybu štábu mezi různými státy se pojistná ochrana UNIQA sjednala pro ČR, SR, Rakousko, Polsko a Německo. Doba pojištění byla od května do června 2022. Celková pojistná hodnota ve smlouvě činila desítky milionů korun.

Každý film je samozřejmě jiný, a tomu je třeba přizpůsobit pojistnou kalkulaci. UNIQA ve spolupráci s makléřskou společností Dürl & Partner Insurance Broker, s.r.o. vytvořila pro tyto účely pojistný program Film All In One. Na trhu jedinečný kalkulátor v rámci programu je schopen u většiny projektů po zadání vstupních parametrů určit rizika a odhadnout náklady na jejich pojištění. Je určený pro produkční týmy filmařů. Zásadní výhoda tkví v tom, že díky němu je možná znalost přibližné výše výdajů potřebných na pojistné krytí už v rané fázi příprav realizace projektu.

Natáčení filmu Muž, který stál v cestě se připravovalo v koprodukci České republiky a Ukrajiny. Původně mělo probíhat z velké části na Ukrajině, ale vzhledem k vpádu ruských vojsk v únoru 2022 se přesunulo do ČR.

Během pojištěním kryté přípravy filmu nedošlo k žádným mimořádným událostem. Natáčení bylo bezeškodní, což nebývá u projektů tohoto typu pravidlem.

UNIQA se v oblasti filmu angažuje stále více

UNIQA pomáhá začínajícím studentům českých filmových škol a je partnerem pražské AMU. Začínající filmaře významně dotuje nižším pojistným. UNIQA podpořila filmové tvůrce v době pandemie a pojišťovala i přerušení natáčení z důvodu onemocnění COVID-19. Pomáhá tak kinematografii dlouhodobě i v nepříznivých časech.

V nedávné době se UNIQA jako pojišťovna podílela ve spolupráci s makléřem Dürl & Partner Insurance Broker i na dalších českých filmových a televizních projektech, mezi nimiž byly například velkofilm Zátopek, snímky Tátou proti své vůli, GUMP nebo Deníček moderního fotra a seriály Hvězdy nad hlavou, Dáma a král, Odznak Vysočina nebo Specialisté či Iveta. UNIQA nově pojišťuje filmovou a seriálovou produkci FTV Prima.

Stejně tak se často pojištění projektů uzavírají prostřednictvím UNIQA na Slovensku. Jen v letošním roce to je zatím 8 celovečerních filmů a seriálů, které se do distribuce dostanou v příštím roce. UNIQA ve spolupráci se společností Dürl & Partner Insurance Broker tak vycházejí vstříc potřebě produkcí ke splnění podmínek na možnost získání státních pobídek. Jde o jedinou standardizovanou a ucelenou nabídku pojistné ochrany tohoto druhu pro ČR a i SR.

UNIQA kryla v rámci programu Film All in One rovněž řadu dalších menších projektů českých a slovenských producentů, u nichž probíhalo natáčení i mimo území Evropy, např. v Kambodži, v Keni, USA, Číně či Gruzii.

(tz)