Podle průzkumu &CORK letos plánuje zdražit okolo 40 % vinařů, top výrobci však krizi nepociťují

Podle průzkumu &CORK letos plánuje zdražit okolo 40 % vinařů, top výrobci však krizi nepociťujíHolding &CORK, který vlastní například společnosti Vinařský ráj a Kovo Prudík, pomocí průzkumu napříč malými i velkými vinařstvími zkoumal, do jaké míry plánují čeští producenti vína letos zdražovat. Z analýzy vyplývá, že zatímco 40,5 % vinařů se chystá zdražovat, 56,8 % z nich stávající ceny svých produktů udržuje.

Polovina respondentů zároveň vnímá, že vysoká inflace a konkurence dovozců ze zahraničí přispívá k tomu, že zákazníci nakupují levnější vína, přestože ke snížení míry konzumace vína nedochází. Krize tak postihuje zejména společnosti, které dodávají vína primárně obchodním řetězcům. Přesto je zatím většina českých vinařů schopna současným výzvám čelit.

Podle holdingu &CORK, který patří mezi největší dodavatele vinařských technologií v tuzemsku a nabízí patentované technologie ze zahraničí s cílem zlevnit a zkvalitnit výrobu vín, stojí v čele českého vinařství zkušení producenti, kteří na domácím trhu nabízejí prvotřídní vína. Ti si zatím udržují stabilitu díky kvalitě svých produktů a věrnosti klientů.

Naopak rodinné firmy a malé retailové společnosti v posledních dvou letech čelí větším problémům, protože se snaží konkurovat dovozu levnějších vín, které způsobují vyšší tlak na ceny. V dotazníku to holdingu potvrdilo 50,5 % respondentů z řad zástupců českých vinařských společností. Ke zdražování přitom přistoupilo už v roce 2022 58,3 % respondentů napříč firmami různých velikostí, a to ve výši 5–20 %. Snížený odbyt vína letos zaznamenalo až 44,7 % z nich.

„Z našeho průzkumu vychází, že velké společnosti, které dodávají primárně do obchodních řetězců, více řeší konkurenci způsobenou nabídkou zahraničních producentů, kteří dokážou vyrobit vína pod výrobními náklady. Čeští výrobci vína, kteří se zaměřují na vyšší segment trhu, ale navzdory zdražování k většímu šetření nepřistoupili,“ říká zakladatel a CEO &CORK Jan Žďárský.

Pomůžou technologie i změna přístupu k vinohradům

Klíčem k udržení konkurenceschopnosti je pro všechny hráče v tomto odvětví právě snižování nákladů. Využití moderních technologických řešení umožňuje vinařům optimalizovat výrobní procesy a snižovat provozní náklady. To může poskytnout vinařským podnikům potřebný impuls k překonání současných ekonomických výzev a udržení pozice na trhu.

„Nevýhodou českých výrobců vín je, že oproti zahraničním producentům nejsou schopni dostat výrobní náklady na stejnou úroveň. Částečně nás v tom znevýhodňuje česká legislativa, prostřednictvím technologií lze ale leccos zlepšit,“ komentuje Jan Žďárský. „Naše skupina v čele s Vinařským rájem kromě dodávání špičkových technologií pomáhá nastavit vinařům výrobní procesy tak, aby dokázali obstát ve světové konkurenci. Naším cílem je snížit například energetickou náročnost i množství vyprodukovaných odpadů a vzdělávat vinaře v udržitelnosti.“

Té lze docílit například architektonickým pojetí vinařství. U vína, které vyroste na kopci, lze využít potenciál terénu například pro přečerpání vína. To se podařilo holdingu &CORK v případě vinařství Gurdau. Společnost také vinařům radí, jak využívat odpadní materiály, mezi něž patří třeba vinné kaly. Jedná se o usazeniny v nádobách a lze je při výrobě vína z 90 % využít. Společnost &CORK chce navíc zemědělcům pomoci i v boji se změnami klimatu. Ty mohou podle současných prognóz vést v příštích desítkách let například k tomu, že na jihu Moravy už nebude vhodné prostředí pro pěstování některých bílých odrůd a nahradí je odrůdy červené.

Tomuto přístupu nahrává i nově schválená dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši okolo 600 milionů korun na následujících pět let, která by vinařům měla umožnit nejen nakoupit lisy na hrozny, dřevěné sudy nebo speciální kvasné nádoby, ale také osadit vinici nebo doplnit vinohrad novými rostlinami. Cílem je umožnit další rozvoj a zvýšit schopnost českých vinařů prosadit se na trhu.

(tz)